Crtanje, slikanje i vajanje

Časovi crtanja portreta tj glave uče nas da postupamo jednako kao i kod crtanja bilo kojeg složenijeg tela: analiza oblika i volumena, njihovo raščlanjivanje, pojednostavljivanje i traženje pravilnih, eventualno geometrijskih volumena; konstruisanje i građenje crteža itd....

Časovi crtanja će vam pokazati da je nemoguće dati apsolutne metode i uputstva za nastanak crteža i samo crtanje uopšte.  Crtež se izrađuje opažanjem, radom i razmišljanjem....

Časovi slikanja svetlosti i kontrasta nas uče da je opažanje oblika rezultat opažanja razlika u našem vidnom polju. Razlike koje zapažamo na predmetima pojačavaju njihove individualne osobine, ističu međusobne karakteristike....

Crtanje tekstura je važno da bi stvorili pojam o kvalitetu površine koju crtamo. Pored toga što je vidljiva tekstura je opipljiva. Površine koje su mokre i bleštave odbijaju više svetlosti od površina koje su mat, suve ili hrapave tj od površina koje nemaju odsjaj....

Časovi crtanja će nam pokazati da linija kao činilac forme može biti neprekidna, može se sastojati od pojedinih oblika ili tačaka. Takođe može biti nacrtana na ravnoj površini-dvodimenzionalna, ili trodimenzionalna. Linija je osnovni element crtanja....

Časovi crtanja pokazaće vam da pristup komponovanju predstavlja aktivnost u okviru određenog prostora ili formata koji ima širinu i visinu kod slika i dubinu kod skulpture i arhitekture. Aktivnost u komponovanju ispoljava se u nastojanju da uspostavljeni odnosi budu dinamični da bi time stvorili veću optičku privlačnost. Isto tako nastoji se da prostorna građa bude bogata i istančano definisana jer se na taj način pruža bogatiji doživljaj....

Crtanje postavke na časovima crtanja se započinje tako što se prvo vizira visina u odnosu na širinu kompozicije. To uradimo tako što ispruženom rukom sa iglom za viziranje izmerimo kompletnu visinu postavke u odnosu na širinu postavku tj. koliko puta se visina sadrži u širini....

Kod crtanja postavke sastavljene od geometrijskih predmeta, najpre morate pravilno da nacrtate konstrukciju njenih elemenata. Prilikom crtanja mrtve prirode postoje četri vrlo važne tačke koje treba uzeti u obzir: opšta slika grupisanja, tonalna šema tj. ravnoteža svetla i senke, teksture i ivice. Ivica predmeta opisuje karakter i teksturu čitave površine predmeta. Može biti tvrda ili meka, u zavisnosti od njene kompozicijske strukture....

Prilikom crtanja predmeta važno je uočiti  da se struktura i oblik svakog predmeta zasniva na kocki, valjku, kupi ili lopti. Svaki predmet može da se zasniva na jednom ili na kombinaciji ova četri geometrijska tela....

Perspektiva prenosi trodimenzionalnost predmeta na ravnu 2D površinu. Najbolje ćemo predmet pretočiti iz trodimezionalnog u dvodimnezionalno ako prenosimo na papir linije koje su paralelne linijama u prirodi. Zato je veoma dobro koristiti olovku, štapić ili neki drugi ravan predmet koji bismo postavljali preko zamišljenih linija u prostoru i prenosili ih pod istim uglom na papir....

Programiranje i robotika

Programiranje drona pomaže deci da uče programiranje i to naravno u više programskih jezika, od grafičkih kao što Scratch, pa do Python-a i Swift-a. Uz dronove se veoma lako uči jer imaju mnogo novih mogućnosti i taman dok ih sve isprobamo mi smo naučili neke nove funkcije za programiranje, a neke koje smo već znali smo dodatno isprobali i utvrdili....