Crtanje osnovne strukture predmeta

Prilikom crtanja predmeta važno je uočiti  da se struktura i oblik svakog predmeta zasniva na kocki, valjku, kupi ili lopti. Svaki predmet može da se zasniva na jednom ili na kombinaciji ova četri geometrijska tela. Telo, za naše grafičke svrhe, označava predmet koji ima tri dimenzije: visinu, širinu i dubinu. Osnovna struktura ne znači da su predmeti geometrijski savršene kocke, valjci, kupe ili lopte. To znači da se predmeti zasnivaju na ova četri geometrijska tela. Problem našeg crtanja je u tome što moramo trodimenzionalni prostor i tela u prostoru prikazati na dvodimenzionalnoj površini. Mi moramo na dvodimenzionalnoj površini dočarati iluziju treće, dubinske dimenzije.

Crtanje proporcije – odnos veličina – škola crtanja

Kad kažemo proporcije mislimo na domen mera i njihove odnose tj. na upoređivanje. Predmet postaje relativan tek u okolnostima upoređivanja sa drugim predmetima. Kod crtanja se pod proporcijama podrazumeva postavljanje glavnih odnosa mera u celini i to u smislu jednog plana, tj. osnovne ideje o toj celini. Jedinice kojima se izražavaju proporcije nazivaju se dimenzijama. Najvidljivije dimenzije su prostornoveličinskog karaktera: za dužinu, širinu, dubinu i sl.

Crtanje i opažanje oblika – škola crtanja

Viđenje, posmatranje, uočavanje i uopštavanje su različiti stepeni sagledavanja. Opažanje zavisi od angažovanosti, uvežbanosti oka i iskustva. Posmatranje je početak aktivnog opažanja. Ako sa više interesovanja posmatramo predmet uočavamo bitne odlike tog predmeta, njegovu površinu, ivice i strukturu.