Slikanje

Savladajte osnovne tehnike

Program slikarstva u školi slikanja Da Vinci podrazumeva slikanje na platnu akrilnim bojama. Odabir motiva vrši se u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva, a slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije).

Tehnika slikanja uljem na platnu je zahtevna i u praksi se pokazalo da je u početnom stadijumu najprihvatljivija izrada kopija starih majstora ili bilo kakav rad po predlošku.

Tokom rada polaznici se upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja – linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija. Teoretski se proučava tehnički deo pripreme platna za slikanje, prepariranje i natezanje platna na blind ram, kao i korišćenje raznih medijuma i ostalih tehnoloških pomagala u slikarstvu.

Časovi slikanja uključuju predavanja, individualni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja.

Polaznici škole slikanja imaće mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija i kataloga, dok će individualni i grupni zadaci biti usmereni ka unapređenju teoretskog i tehničkog razumevanja problematike.

Razvijanje sopstvenog stila ohrabruje se od strane profesora, a analiza i komentari radova sastavni su deo nastavnog programa škole slikanja Da Vinci.

Časovi traju 90 minuta. Mesečna članarina iznosi 2500rsd za polaznike koji časove pohađaju jednom nedeljno ili 3500rsd za polaznike koji imaju dva dolaska nedeljno.

kurs slikanja za decu