Kurs slikanja

Savladajte osnovne tehnike

Program slikarstva u školi slikanja Da Vinci podrazumeva slikanje na platnu akrilnim bojama. Odabir motiva vrši se u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva, a slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije).

Tehnika slikanja uljem na platnu je zahtevna i u praksi se pokazalo da je u početnom stadijumu najprihvatljivija izrada kopija starih majstora ili bilo kakav rad po predlošku.

Tokom rada polaznici se upoznaju sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja – linija, perspektiva, svetlost, senka, boja i kompozicija. Teoretski se proučava tehnički deo pripreme platna za slikanje, prepariranje i natezanje platna na blind ram, kao i korišćenje raznih medijuma i ostalih tehnoloških pomagala u slikarstvu.

Časovi slikanja uključuju predavanja, individualni pristup, upoznavanje sa istorijskim kontekstom u slikarstvu, kao i sa različitim tehnologijama slikanja.

Polaznici škole slikanja imaće mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija i kataloga, dok će individualni i grupni zadaci biti usmereni ka unapređenju teoretskog i tehničkog razumevanja problematike.

Razvijanje sopstvenog stila ohrabruje se od strane profesora, a analiza i komentari radova sastavni su deo nastavnog programa škole slikanja Da Vinci.

Mesečna članarina iznosi 3500rsd. Dinamika časova je jedan dvočas nedeljno (90min).

kurs slikanja za decu