Crtanje, slikanje i vajanje

Savladajte osnovne tehnike

Crtanje

U školi crtanja Da Vinci pomažemo polaznicima da savladaju osnovne tehnike. Učimo ih pravilnim načinima korišćenja crtačkih materijala, počev od tvrdih i mekih olovaka, preko kreda, pastela, ugljena, kolaža… Određen broj časova crtanja posvećen je upoznavanju sa glinom i razvijanju veštine postizanja sličnosti novonastalih objekata sa crtežom ili slikom po čijem su uzoru nastali. Na prvom stepenu u školi crtanja Da Vinci Vaši najmlađi će savladati vrste linija i oblika, isprobaće se na različitim podlogama. Steći će pojam o svetlosti i senci i otkriće kako da, uz interesantne efekte, svoja mala umetnička dela učine bogatijim, kao i da postepeno razviju i prošire novostečena znanja iz oblasti crtanja.

SAZNAJ VIŠE

Slikanje

Program slikarstva u školi slikanja Da Vinci podrazumeva slikanje na platnu akrilnim bojama. Odabir motiva vrši se u dogovoru sa profesorom i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih principa slikarstva, a slikanje se odvija na osnovu predloška (fotografije).

Tehnika slikanja uljem na platnu je zahtevna i u praksi se pokazalo da je u početnom stadijumu najprihvatljivija izrada kopija starih majstora ili bilo kakav rad po predlošku.

SAZNAJ VIŠE

Vajanje

Ko nije nikada dodirnuo glinu rukama i propustio je kroz prste, treba to pod hitno da uradi! U školi vajanja Da Vinci čak i najmlađa deca postižu izvanredne rezultate gradeći trodimenzionalne oblike. Na časovima vajanja deca doživljavaju zadovoljstvo kada menjaju oblik materijala, što posebno razvija maštu i kreativnost, a ujedno lagano upoznaju različite tehnike rada sa glinom i razvijaju tako svoj osećaj za prostor, veličinu, proporciju i oblik.

SAZNAJ VIŠE

Ikonopisanje

Pravoslavlje je najfinije i najdetaljnije razvilo ikonopisanje, tako da su sva pravila i načini ikonopisanja karakteristični za pravoslavnu crkvu. Postoje određeni kanoni ikonopisanja kojih se pridržava svaki ikonopisac. Pravila nisu zvanično propisana već se prenose generacijama sa majstora na učenika. Autentičan stil u ikonopisanju jeste ono što se naziva „vizantijsko ikonopisanje“. Ono je izraz učenja Pravoslavne crkve.

SAZNAJ VIŠE