Ikonopisanje

Savladajte osnovne tehnike

Škola crtanja i vajanja Da Vinči, pored ostalih kurseva i pripremne nastave za prijemne ispite, organizuje i kurs ikonopisanja.

Pravoslavlje je najfinije i najdetaljnije razvilo ikonopisanje, tako da su sva pravila i načini ikonopisanja karakteristični za pravoslavnu crkvu. Postoje određeni kanoni ikonopisanja kojih se pridržava svaki ikonopisac. Pravila nisu zvanično propisana već se prenose generacijama sa majstora na učenika. Autentičan stil u ikonopisanju jeste ono što se naziva „vizantijsko ikonopisanje“. Ono je izraz učenja Pravoslavne crkve.

Svi polaznici će korak po korak raditi ikonu, od spremanja daske i pripremanja podloge, preko nanošenja boja pa do pozlate ikone lepljenjem zlatnih listića i na kraju zaštite od oštećenja. Na taj način će svaki polaznik savladati osnove vizantijskog ikonopisanja, uraditi po jednu ikonu pod nadzorom profesora i na najstručniji način biti osposobljen da nastavi da se bavi ovom umetnošću.