Kurs Python 2

Savladajte osnovne principe programiranja

Kurs Python 2 predviđen je za polaznike koji su završili kurs Python 1 u školi Da Vinci ili imaju iskustva sa programskim jezikom Python.

Programski jezik Python je jedan od najomiljenijih programskih jezika programera, naučnika, softverskih inženjera pa čak i hakera zbog svoje svestranosti, fleksibilnosti i objektno -orijentisanih karakteristika. Iako je jezik viskog nivoa i može obavljati složene zadatke Python je izuzetno jednostavan za učenje u svuda u svetu se preporučuje kao odličan početak učenja. Lakoća čitanja koda izdvaja ga kao jedan od najčešće korišćenih programskih jezika u industriji.

Polaznici kursa će teme koje su već upoznali na kursu Python 1 podići na viši nivo pa će moći da rešavaju dosta teže i komplikovanije probleme,  a takođe će se sresti sa novim konceptima jezika Python kao što su liste, naredbe ponavljanja, petlje…

Kurs je osmišljen da na zabavan način decu još više uvede u svet programiranja, a polaznici će naučiti kako da prave i implementiraju različite zadatke u programskom jeziku Python, počevši od osnova pa do znatno kompleksnijih stvari.

Kurs Python 2 traje 4 meseca(16 dolazaka), dinamika časova je jednom nedeljno 90min. Cena kursa je 16000rsd ili 4000rsd mesečno.

kurs python za decu