Kurs crtanja

Savladajte osnovne tehnike

školi crtanja Da Vinci pomažemo polaznicima da savladaju osnovne tehnike. Učimo ih pravilnim načinima korišćenja crtačkih materijala, počev od tvrdih i mekih olovaka, preko kreda, pastela, ugljena, kolaža… Određen broj časova crtanja posvećen je upoznavanju sa glinom i razvijanju veštine postizanja sličnosti novonastalih objekata sa crtežom ili slikom po čijem su uzoru nastali. Na prvom stepenu u školi crtanja Da Vinci Vaši najmlađi će savladati vrste linija i oblika, isprobaće se na različitim podlogama. Steći će pojam o svetlosti i senci i otkriće kako da, uz interesantne efekte, svoja mala umetnička dela učine bogatijim, kao i da postepeno razviju i prošire novostečena znanja iz oblasti crtanja.

Drugi stepen karakteriše ozbiljniji pristup crtačkim tehnikama i potpuno savladavanje materijala koje koristimo. Prema programu škole crtanja Da Vinci, mladi će se osposobiti da, prema svom senzibilitetu i samostalno, prenesu stvari iz materijalnog sveta i sveta mašte u precizne i skladne umetničke radove. Na drugom stepenu škole crtanja, polaznicima su dostupne knjige iz svetske i domaće umetnosti u cilju širenja sopstvene umetničke svesti, što je vrlo značajan korak na putu od mladog amatera do budućeg profesionalca.

Škola crtanja i vajanja Da Vinci svojim polaznicima omogućava učešće na raznovrsnim konkursima iz oblasti umetnosti predviđenim za njihov uzrast. Radu na takvim umetničkim projektima pristupamo temeljno i planski. Škola crtanja i vajanja Da Vinci ima za cilj razvijanje kreativnosti i mašte, takmičarskog duha i interesovanja mladih za umetnost i kulturu.

Mesečna članarina iznosi 3500rsd. Dinamika časova je jedan dvočas nedeljno (90min).