Vajanje

Savladajte osnovne tehnike

Ko nije nikada dodirnuo glinu rukama i propustio je kroz prste, treba to pod hitno da uradi! U školi vajanja Da Vinci čak i najmlađa deca postižu izvanredne rezultate gradeći trodimenzionalne oblike. Na časovima vajanja deca doživljavaju zadovoljstvo kada menjaju oblik materijala, što posebno razvija maštu i kreativnost, a ujedno lagano upoznaju različite tehnike rada sa glinom i razvijaju tako svoj osećaj za prostor, veličinu, proporciju i oblik.

Mlađi polaznici propuštaju glinu kroz sito i dobijaju neobične koralne strukture, prave crteže na glinenoj ploči, modeluju najčudnije životinje i oživljavaju svoje skice u 3D svetu, dok stariji vajaju reljefe, portrete, aktove, liju kalup od gipsa i osposobljavaju se za dalje bavljenje umetničkim stvaralaštvom na nekom od fakulteta, kao i usavršavanje ili primenu stečenog znanja u samostalnoj delatnosti. Časove vajanja drži diplomirani akademski vajar Dragan Radosavljević.

Časovi traju 90 minuta. Mesečna članarina iznosi 2500rsd za polaznike koji časove pohađaju jednom nedeljno ili 3500rsd za polaznike koji imaju dva dolaska nedeljno.