Crtanje teksture

Časovi crtanja – crtanje teksture

Crtanje tekstura je važno da bi stvorili pojam o kvalitetu površine koju crtamo. Pored toga što je vidljiva tekstura je opipljiva. Površine koje su mokre i bleštave odbijaju više svetlosti od površina koje su mat, suve ili hrapave tj od površina koje nemaju odsjaj. Časovi crtanja će nam pokazati da je u likovnoj umetnosti tekstura podjednako važan kompozicijski element kao i oblik, boja ili veličina. Prilikom crtanja koristimo nekoliko varijacija teksture, hrapavo sa ili bez sjaja i glatko sa ili bez sjaja.

Crtanje teksture oživljava predmet i prenosi mu karakteristike iz prirode. Crtanjem tekstura nastaje spontano u zavisnosti od upotrebljenih materijala. Ona obogaćuje kompoziciju. U prošlosti se teksturi posvećivala velika pažnja. Na predmetima iz prirode dočaravana je sa velikom veštinom i jakom ubedljivošću. Primere lepe materijalizacije vidimo kod svih velikih majstora slikarstva.

Uporedo sa povećanjem interesovanja za sva sredstva likovnog izraza u savremenoj umetnosti, javilo se i interesovanje za crtanje teksture. Kolažiranjem različitih materijala, savremeni umetnik stvara teksturu na slici. Kolaži su dela u kojima su upotrebljeni lepljeni komadi materijala (karton, žica, krpa, folije,komadi plastike…).

U crtanju tekstura se može postići ukršatanjem linija odnosno šrafurom. Različite teksture se mogu postići unakrsnom tehnikom pera, tačkastom tehnikom, povlačenjem suvom četkom u jednom pravcu i unakrsno…