Uvod u programiranje za decu

Uvod u pogramiranje za decu

Detetu je potreban dobar uvod u programiranje kako bi kasnije bio izvrstan programer koji samostalno rešava probleme. Kako to da dete programira? A zašto ne bi!

Uvod u programiranje upravo uklanja sve sumnje odraslih da će vreme ispred kompjutera detetu učiniti loše. Programiranje nije samo pravljenje igrica, u čemu roditelji uglavnom vide ne tako zabavne strane programiranja. Naprotiv, uvod u programiranje za decu uvodi decu u kreativni i logički svet koji može:

 • Konstruisati mašine;
 • Pokrenuti rampu za parkiranje;
 • Uključiti svetla u sobi pokretom ruke.

I mnogo toga drugog što olakšava život i čini ga boljim.

Mladi programeri svoje osnove stiču u školi programiranja gde u saradnji sa profesorima prolaze kroz izazove, greške i velike pobede dok rešavaju zadatke. Uvod u programiranje za decu jeste uvod kako u svet elektro-inžinjerstva, tako i u svet izuma i inovacija.

Koji uzrast dece je najbolji za početak avanture zvano programiranje?

 

Kada roditelji dođu na ideju da dete upišu na kurs programiranja, dete je već:

 • pokazalo sklonost ka matematičkim zadacima i prema logičkim igricama,
 • takođe, voli da se igra kockama, da konstruiše kreativni Lego svet,
 • bavi se konstrukcijama.
Uvod u programiranje za decu

Šta je deci potrebno kako bi kvalitetno ušli u svet programiranja?

 

Potrebna je i suštinski bitna je motivacija deteta i upornost roditelja. Nastavni kadar je svakako spreman da dete podrži na putu saznanja. Lična motivacija deteta vodi do bržeg i kvalitetnijeg savladavanja materije. Svakako, dete motivaciju razvija i na časovima kao i kod kuće. Na oba mesta dete se motiviše za uspešan rad.

Koji programi se smatraju pravim uvodom u programiranje?

 

Scratch junior je osnovni program i u pitanju je vizuelni program koji omogućava programiranje bez poznavanja slova.

Ovaj program pomaže deci da shvate šta je to programiranje, šta je potrebno kako bi postao dobar programer. A najpotrebnije je strpljenje i logičko razumevanje.

Scratch kroz ilustracije i likove dete vodi kroz svet programiranja. Nudi deci interaktivne priče i igrice. Učenjem programiranja određenih segmenata, dete uspeva da učini da se karakteri (likovi) pomeraju, skaču, igraju i pevaju. Scratch junior je predviđen za decu od 6 do 8 godina i predstavlja pojednostavljenu verziju Scratch-a.

Ovaj program izlazi iz okvira matematike i na neki način podržava maštu deteta jer dozvoljava da mašta oživi. Kako deca dosta koriste telefone, tablete i računare, kada počnu sa učenjem programskog jezika oni počinju da shvataju da igrice nisu samo pređeni nivoi, već mogu biti i bajke, zanimljive smislene priče. Takođe, određene igrice podstiču decu da nauče kako ,,stvari’’ rade.

Svakako, dete sve vreme uče matematiku i programski jezik, ali nenametljivo i kroz igru. Deca ranog uzrasta i dalje se igraju mnogo radije nego što će sedeti i slušati na časovima. Zato je bitno da u ranom periodu prođu Scratch programiranje (Junior, 1 i 2) a onda nastave svoje učenje i tako dobiju odlično znanje za dalja usavršavanje.

Kakvi su počeci dece sa 10 godina npr?

 

Ne počinju sva deca sa učenjem programiranja sa šest ili sedam godina. Neka deca krenu dosta kasnije i to smatramo takođe pravim vremenom za polazak.

Dete koje je u nižim razredima osnove škole, lako će savladati koncept programiranja u Scratch 1 i 2 jer je sav programski jezik prilagođen njima. Deca u tom uzrastu već se aktivno služe slovima i brojevima tako da lako nalaze način da ožive likove i prostor.

Dete se na časovima upoznaje sa programskim okruženjem, sa crtanjem algoritma kao i pretvaranjem algoritma u kod.

Takođe, deca koja su zainteresovana za robotiku preko specifične platforme, oživljavaju predmete i pokreću igrače.

Kako se uči Python?

 

Python ili zabavan način da se nauči programiranje

Namenjen je starijim osnovcima kao i srednjoškolcima. On je baza za kompleksno programiranje. Uvod je u programiranje profesionalaca. Lak je za postavljanje i pokretanje, ali to ga ne čini nebitnim i lakim. Naprotiv, on je samo pregledan i jasan, ali jako moćan.

Kompatibilan je sa mnogim platformama tako da ga dosta koriste u komercijalne svhe.
Na kursu Pytona polaznici obrađuju sledeće:

 • Naredbe, izrazi u informatici;
 • Tipovi podataka;
 • Kako se naredbom kod grana;
 • Funkcije, parametri, povratna vrednost;
 • Grafički korisnički interfejsa;
 • Naredbe ponavljanja, petlja for, petlja while;
 • Liste;
 • Rad sa stringovima;
 • 2D grafika, animacije;
 • Izrada jednostavne 2D video igre.

Ukoliko su deca preopterećena ili im je jako teško da završe zadatke, oni će rado odustati. Barem 60 procenata dece tako funkcioniše. Međuitm, Pajton iako izgleda kompleksno, on ne navodi decu na odustajanje. Python nudi mogućnost da prošire svoje horizonte maštanje i saznanja tako što deca mogu da nadograde taj svet kroz Pajton. Gejmifikacija je sada poznati izraz i u njemu se Pajton savršeno uklapa.
On deci pruža mogućnost da se kreativno izraze, a pri tom da logički prelaze nivoe i rešavaju probleme.

Zaključak

 

U tekstu smo izneli sve programske jezike koji predstavljaju uvod u programiranje. Jako nam je bitno da naši polaznici steknu odličnu osnovu za dalji rad sa programskim jezicima i jako nam je bitno da svoje znanje koje steknu žele da dele sa svojim vršnjacima i kolegama sutradan. Jer bez timskog rada ne može se uspeh lepo doživeti.

Kliknite na link programiranje i robotika i upoznajte se sa svim kursevima iz naše ponude