Crtanje postavke sastavljene od geometrijskih predmeta – škola crtanja

Kod crtanja postavke sastavljene od geometrijskih predmeta, najpre morate pravilno da nacrtate konstrukciju njenih elemenata. Prilikom crtanja mrtve prirode postoje četri vrlo važne tačke koje treba uzeti u obzir: opšta slika grupisanja, tonalna šema tj. ravnoteža svetla i senke, teksture i ivice. Ivica predmeta opisuje karakter i teksturu čitave površine predmeta. Može biti tvrda ili meka, u zavisnosti od njene kompozicijske strukture.

Materijali za crtanje – škola crtanja

Za izvođenje crteža potrebni su vam pak ili natron papir (format 100x70cm), ugljen (štapići i olovka), gnet guma za brisanje ugljena, igla za viziranje veličine predmeta, krpica za brisanje i fiksativ za ugljen.

Natron papir može da podnese višekratno brisanje i crtanje jer je dovoljno žilav.
Ugljen je izuzetno crtačko sredstvo i postoji u tri oblika: običan, presovani i u prahu. Crtež se postavlja običnim mekim ugljenom, dok se presovanim ugljenom pojačavaju već dobro utvrđene linije. Ugljen u prahu služi za pokrivanje većih površina.

Dobijeni tonovi zavise od jačine pritiska. U školi crtanja ugljenom se može napraviti mnoštvo raličitih poteza koji dalje mogu da se oblikuju u široku skalu tonova. Za stapanje ugljena mogu se upotrebiti papirna maramica ili komad pamuka. Mekana gumica pomaže u isticanju svetlih prelaza.

Kada završimo crtež, a ponekad i u fazi crtanja koristimo fiksativ. Njime fiksiramo tj. lepimo ugljenu prašinu za papir. Ugljen je pogodan za linearan ali i za tonski crtež i finu tonsku gradaciju. Ima svojstvo da brzo zasiti papir tako da je poželjno i među fiksiranje, čime se angažuje prihvatanje novog sloja ugljene prašine na već zasićenoj podlozi. Crtež se fiksira sa razdaljine od oko 60cm i to u tankim nanosima i ponavlja se sve dok se crtež briše.