Online programiranje za decu

Online programiranje za decu

Terminom online programiranje podrazumevamo da je dete dosta vezano za računar i dovodi se u pitanje njegova bezbednost. Obavezna je kontrola roditelja kako bi se uspešno sprovelo online programiranje.
Ovakvo – online programiranje za decu kao i uopšte učenje dece online je bio pravi i jedini način u periodu pandemije. Tada se fizički nije smelo i nije bilo preporučljivo biti u kontaktu sa više ljudi.

Za i protiv nastave – online programiranje za decu

 

U daljem tekstu ćemo se baviti benefitima online programiranja kao i benefitima boravka u školi programiranja za decu. Svaki roditelj poznaje svoje dete i zna koji tip nastave njemu odgovara i shodno tome donosi svoje odluke. Ono što bi trebalo imati na pameti pre svih odluka je činjenica da deca bolje napreduju kada rade u društvu, u školi programiranja za decu.

Online programiranje za decu

Online programiranje –
prednosti i mane

 

Prednost ovakvog kursa je pre svega u lakšoj organizaciji roditelja i predavača, kao i deteta. Svima je olakšan dolazak na čas, dovoljno je uključiti jednu od online platformi i biti prisutan na času i teorijski, sva predavanja se mogu pratiti preko ekrana vizuelno i auditivno.
Međutim, ovde se odmah nameću i loše strane online programiranja naročito za mlađu decu.

Mane online programiranja

 

– Deci je potrebna interakacija. Na časovima online programiranja nemoguće je imati interaktivnu komunikaciju sa vršnjacima.
– Svoja naučena znanja trebalo bi i da primene. Naročito na časovima robotike. Pored toga što slušaju, zapisuju, gledaju deca na časovima i probaju, isprobavaju naučena saznanja. Tako utvrđuju naučeno. To na online časovima nije moguće uraditi.
– Svoju pažnju lakše usmere kada primete da i drugari na času prate. Na online nastavi to ne mogu. Online nastava im dozvoljava da misao lako odluta. Nastavnik ne može preko online časova imati pravi uvid u to koliko je dete zaista koncentrisano.
– Deci je potrebna konkurencija. Na osnovu drugara koji brzo zaključuje dete će sebe odmeriti, ili motivisati da bude bolji.
– Komunijacija uživo sa predavačima je značajna.
– Humor na času uživo je zastupljeniji, a on je od suštinskog značaja za detetovo samopouzdanje kako u radu tako i u druženju.

Prednosti i mane programiranja za decu na času

 

Pretenciozno je reći da mana gotovo i nema. Svakako postoje benefiti online programiranja pre svega jer je mnogo u kodu i zapisu koji se lako može pratiti na ekranu. Međutim, detetova komunikacija sa profesorima i sa ostalom decom, je neprevaziđena vrednost časova u učionici jer:

– Dete je više koncentrisano;
– Slobodno je da pita, nema utisak da prekida predavača već da kontinuriano sa njima ima komunikaciju;
– Sa drugarima razmenjuje iskustva i načine kako je došlo do zaključka i rešenja;
– Pita drugare i njima daje svoje mišnjenje i rešava problem;
– Gradi nova prijateljstva. Ta nova prijateljstva su bazirana na sličnostima dece jer su u učionici deca okupljena oko istih interesovanja – oko prgoramiranja.

Kada se dete nađe u učionici ono prvo razgleda detalje i razgleda prijatelje i nastavnike. Upoznaje se i navikava na novo orkuženje. Navikava se na govor i na mišljenja pojedinaca, na njihove karaktere.
Posle nekog vremena, dete koje se naviklo na okruženje počinje da se oseća prijatno i prilagođeno u sredini koja nije njegov dom ili škola (to su svakodnevna mesta na kojima dete provodi vreme).

Škola programiranja za decu postaje nova baza deteta gde ono može da uči, da stvara, da se druži i da snaži svoje samopouzdanje u pogledu znanja i svog ponašanja. U školi programiranja za decu, učenici dobijaju pažnju profesora, oni pored toga što su vešti predavači takođe su i prava podrška na putu sazrevanja.
Ukolko dete nastavu prati ispred računara ono pasivno usvaja saznanja bez razvijanja drugih veština sem saznajnih.

online programiranje za decu

Mišnjenje predavača o online programiranju

 

Često profesori koji imaju iskustva sa online nastavom kažu:
– Da je potreban napor da se detetu održi pažnja kada dete zna da njega i predavača slušaju roditelji ili staratelji. Dete nije dovoljno opušteno i strepi kakve će odgovore dati.
– Detetu lako pažnja ode u drugom pravcu na ekranu pa je potrebno često dete podsećati da se fokusira na materiju.
– Često se ponavljaju delovi predavanja iz tehničkih razloga jer veza prekida, padne ton, ili se naglo pojača. Tako se gubi fokus, i dete se brže umori.
Sva navedena iskustva zavise od pojedinca do pojedinca međutim, u ovom tekstu bavili smo se bitnim pitanjima na osnovu podeljenih iskustava nastavnika i pojedinih roditelja i dece.
U teorijskom smislu kursevi programiranja online i u školi programiranja se ne razlikuju. Suštinske razlike u samoj teoriji i meteriji nema sem ovih navedenih aspekata koji su bitni za dečije sazrevanje.

Kursevi su identični i podeljeni su po uzrastima:

 

6-8 godina:

Scratch Junior programiranje za decu
Scracth Junior je vizuelni program. Prilagođen je deci koja još uvek ne koriste pismo u potpunosti. Na interaktivan i jednostavan način olakšava razumevanje osnovnih principa programiranja.

9- 11 godina:

Scratch 1, Scratch 2, Robotika 1
Na kursevim Scratch 1 i Scratch 2 polaznici se upoznaju sa kompleksnijim načinom programiranja nego u Scratch Junior-u. Ovde uspevaju da naprave animirane igre koje decu oduševljavaju i često se čuje – aha, sada mi je jasno kako nešto radi!
Uz pomoć predavača a onda i samostalno, učenici realizuju ozbiljne igre sa više nivoa, mogu napraviti zanimljive kvizove i produbiti znanje stečeno na kursu Scratch Junior.
Robotika 1:
Na ovom kursu učenici saznaju šta je to tačno elektronika i robotika. Nastava je usmerena na praksu. Deca imaju priliku da koriste micro:bit-ove, Arduino kao i mBot-ove, robote zasnovane na arduinu. Roboti su edukativni i rad sa njima deci pruža priliku da nauče kako nešto radi – npr. mogu sami isprogramirati spravu koja putem LED dioda pokazuje zagađenost vazduha.

Kompleksnost ovog programiranja ujedno predstavlja i čar stvaranja. Često se programeri duže bave svojim greškama nego samim rešenjem. Odnosno, često se vraćaju na svoje greške kako bi otklonili sve sumnje u ispravnost svog koda. Tako će deca ujedno shvatiti da SE NA GREŠKAMA zaista UČI.

12god – Programiranje Android aplikacija i Robotika 2

App Inventor je platforma na kojoj se deca mogu lako i brzo upoznati sa programiranjem android aplikacija za mobilni telefon. Na ovom kursu deca se uče da ovladaju ovim alatom i da steknu osnove programiranja.
Svaka anadroid aplikacija koja se bude napravila na ovom kursu se ujedno i testira na mobilnom telefonu ili na tabletu.

7. razred – Programski jezik Python

Programski jezik Python je jako popularan širom sveta. Jednako ga koriste i profesionalci i početnici. Njegov zapis je jasan i jednostavan i zato ga mogu koristiti i mladi programeri. Lako se podeševa i to je još jedna od njegovih prednosti. Lako se pokreće i lako instalira tako da nema gubljenja energije na to kako pokrenuti kod, već dete odmah može biti fokusirano na učenje stvarnih koncepata programiranja.
Poznavanje Pythona omogućava dalje deci da se lako snalaze i kroz druge programske jezike.

Iako je lak za upotrebu i lako ga je podesiti, Python se koristi na prilično kompleksnim platformama. Pythonom se koriste Google, Netflix dr. U Wikipediji piše da je Python programski jezik visokog nivoa, opšte nemene. Ovu definiciju opravdava vremenom jer postaje jedan od vodećih programskih jezika na kursevima programiranja. Tražen je zbog jasne sintakse i lake primenljivosti.

13-14 godina (8. Razred):

Web programiranje je sve zastupljenije i mladi imaju izraženu svest o potrebi web programiranja. Kurs web programiranja ja zamišljen kao učenje prvih slova. Usvojena znanja omogućavaju da dete kreira internet stranicu i da je sredi onako kako želi. Uči se HTML koji postavlja sadržaj stranice i CSS koji uređuje izgled stranice.
Polaznicima će biti objašnjeno šta je to CSS i zašto kažemo da je ovaj jezik kaskadni tj kako se to elementi slažu u okviru stranice. Videćemo kako se bira određeni font, njegova veličina i boja.
JavaScript programiranje dolazi na kraju kursa. On se smatra budućnošću programiranja. JavaScript se koristi za izradu aplikacija za mobilne telefone, automatizaciju i drugo.

Zaključak

 

Ukoliko razmišljate kao roditelji o tipu časova programiranja za dete, najbolje je da dete svoje vreme provodi u školi programiranja, a da se online programiranje sprovodi kada je dete odsutno sa časa, otišlo je na put ili pak kada ne može, sprečeno je da dođe na čas.
Voleli bismo čuti da Ii se slažete sa nama Ili imate sasvim drugačiji ugao gledanja na tip predavanja.
Svakako ćemo naći pravi način da detetu prenesemo vredna znanja.

Kliknite na link programiranje i robotika i upoznajte se sa svim kursevima iz naše ponude