Časovi crtanja za decu – Crtanje prirodnih i veštačkih materijala

Časovi crtanja za decu ća vam pokazati da kada završite sa crtanjem oblika prelazi se na crtanje strukture predmeta. Ako crtate glavicu crnog luka prvo morate naneti senke i svetlost, a tek ćete onda blago izvlačiti linije. Naravno da nije bitan broj linija. Časovi crtanja za decu su važni da bi polaznici naučili da nedefinisane oblike gledaju samo kao celinu i da vide samo ono što ti oblici predstavljaju. Mora se obratiti pažnja na odnos svetlog i tamnog, na kontrast, na senku…

Časovi crtanja za decu – Narandžina kora

Časovi crtanja za decu su nas do sada naučili da prvo na papir postavimo ovalni oblik narandže. Ako zagledate videćete da narandžina kora ima strukturu saća. Ovaj oblik počinjete senčenjem i izvlačenjem svetlosti, a zatim ulazite u karakter teksture. Crtate teksturu saća koje kružno prati oblik narandže. Linije pojačavate ili ublažujete po osećaju.

Časovi crtanja za decu – Senčenje lakiranih predmeta

Ovaj pristup koristimo kod crtanja glaziranih posuda od pečene keramike i drugih lakiranih predmeta. Staklo i lakirani predmeti reflektuju svetlost. Prvo nacrtate predmet. Ako predmet ima udubljenja i neravnine morate ih tankim linijama obeležiti. Da bi ste na crtežu dobili taj efekat morate dobro obratiti pažnju gde i kako pada svetlost, a gde senka. Blagim kružnim potezima senčite udubljenja, ali i celi predmet. Časovi crtanja za decu naučiće vas da je najvažnije pažljivo pronaći senke i svetlost.