Kurs programiranja za decu

Zašto smo osmislili kurs programiranja za decu

Programiranje je poznavanje jezika. Ne srpskog niti nekog stranog jezika, već jezika programiranja. Kurs programiranja za decu podučava decu jeziku koji pokreće sve ono što dete zamisli da računar uradi, zatim uči jeziku koji može da pokrene određene igračke i na kraju taj jezik omogućava deci da rešavaju probleme.

Kako postoji više jezika koji se tiču programiranja, pravo bogatstvo je prvo usvojiti osnove programiranja, zatim savladavati jezik po jezik. A najveća moć ili super moć se nalazi u razumevanju svih jezika tj. usvojiti logički način razmišljanja koji omogućava da se skoro svi programski jezici lako uče i savladavaju.

Zašto je kurs programiranja za decu tako tražen?

 

Mnogi bi na ovo pitanje odgovorili –  zato što je to sutradan dobro plaćen posao. Programiranje donosi posao i donosi dobru zaradu, ali mnogo bitnije od toga je voleti ono što se radi. Zato je bitno krenuti sa programiranjem rano kako bi se u programiranju našlo zadovoljstvo, kao i veliki rad u kome se uživa.

Programiranje dalje detetu donosi mogućnost da svoja saznanja primeni na svakodnevicu i da savlada pažljivo posmatranje i povezivanje stvari. A to dalje znači – mogućnost da se snađe u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Ovim dete biva samostalno, a za svakog roditelja samostalno dete je srećno dete.

Kurs programiranja za decu

Kako izgleda kurs programiranja od najmlađeg do najstarijeg deteta?

 

Pre svega kursevi se odvijaju u učionicama koje su specijalizovane za ovakav tip kursa. Što znači da je učionica opremljena računarima, raznovrsnim senzorima koji omogućavaju veliki broj kombinacija, kao i raznim mikrokontrolerskim pločicama koje dozvoljavaju kompleksne projekte.

– 1. i 2. razred – Scratch junior: Kurs za decu od 7 do 8 godina je uvodni kurs u svet programiranja u kome se ozbiljno deca uvode u svet brojki i kodova.

– 3, 4. i 5. razred – Scratch i Robotika,

– 6. razred – Programiranje android aplikacija,

Najbolje je kurseve prolaziti redom jer se onda postepeno savladavaju prepreke i usvajaju nivoi. Međutim, ovo ne znači da učenik sa 13 godina ne može prvi put krenuti na kurs programiranja jer nije krenuo na prvi kurs sa 8 godina. Sa 13 godina dete može upisati kurs koji je na njegovom nivou zaključivanja i na njegovom nivou poznavanja matematike. Svaki kurs traje 4 meseca i ukoliko je dete početnik, dobija uvodne časove koje ga upućuju ubrzo na kompleksne lekcije i zadatke.
Ne postoji polaznik koji nije savladao osnove programiranja bez obzira na uzrast.

Na koji način se usvajaju znanja programiranja

 

Programiranje u školi programiranja se radi kroz igru, prijatnu nastavu i povezivanje sa drugim veštinama.

Dete se susretne sa računarom na sasvim drugačiji način i na jedini pravi način –  kompjuter služi za rad.

Iako deci još uvek kompjuter služi za igru i zabavu, njegova osnovna funkcija je rad. Na časovima programiranja dete brzo to uviđa.
Pored igre koja je zastupljena na časovima, svakako postoje planovi i programi koje profesori prate kako bi deca postepeno i kroz primere i praksu usvojila znanja.
Računar i miš postaju sredstvo kojim deca ispisuju svoje kodove. Uz pomoć kodova dete pokreće određene likove u igrici ili pak programira sajt koji radi – koji je klikabilan, pregledan, funkcionalan.

Dete je neprekidno pod nadzorom nastavnika koji ga sve vreme usmereva, prati i podstiče na kreativnost i motiviše na trud.

Kako je u komunikaciji sa nastavnikom koji je u isto vreme programer- profesionalac, dete stiče samopouzdanje. Ono postavlja pitanja, odmerava svoja zaključivanja i oslobađa se da iskaže svoje mišljenje.
Nakon uspešno obavljenog SVOG zadatka, dete diskutuje o svojim postupcima, šta je sve potrebno da se pokrene određena isprogramirana igrica, kako je došao do ideje, a kako je ideju realizovao.
Na časovima deca shvate da bukvalno mogu SVE. Sve što zamisle oni mogu da pokrenu, a samim tim dobijaju osećaj samopozdanja, vrednuju sebe više i spremni su da kod kuće pokreću svoje male projekte (odrastanjem to mogu postati – mali biznisi).

Ono najbitnije što deca ponesu sa časa jeste programiranje sa lakoćom. Njima je programiranje postalo na časovima izazov koji sa stečenim znanjem nenametljivo savladavaju.

Ko decu uči programiranju

 

Da li ste znali da je prvi programer bila zapravo programerka Ejda Bajron grofica od Lavlejsa ćerka pisca Lorda Bajrona. Živela je u 19. veku. Inače bila je odličan lingvista i muzičar. Ovako zanimljivim detaljima nastavnici na kursu, na kratko, promene pravac časa i tako zainteresuju decu za neku zanimljivu i značajnu temu. U saznavanju novih stvari jako je bitno povezati nauku sa drugim naukama kao i sa istorijom ili nekom od umetnosti. Na taj način se dobija šira slika kao i inspiracija.

Tim kvalifikovanog i pre svega srdačnog nastavnog osoblja dočekuje decu u učionicama i sa njima radi.
Svaki od nastavnika poseduje stručnu spremu koja ga kvalifikuje za podučavanje programskog jezika. Takođe, nastavnici na kursu su puni strpljenja, volje i želje da decu uključe u aktivni rad.
Jako je bitno da se ljubav prema programiranju prenese na mladi naraštaj. Nastavnici to uspevaju. Uspesi se ogledaju u zadovoljstvu učenika koji je kreirao svoj projekat.

Nakon uspešno zavšenog kursa dete dobija sertifikat o naučenom programskog jeziku. A ono što je bitnije je da deca izlaze sa pravim i trajnim znanjem iz škole Da Vinči.

Zaključak

 

Ukoliko ste u nedoumici da li je kurs programiranja za vaše dete, posetite nas ili pozovite telefonom da zajedno prodiskutujemo na tu temu. Doći ćemo sigurno do najboljeg rešenja.
Takođe, organizujemo promo čas kako bi se dete upoznalo sa metodama rada na času kao i sa svojim budućim kolegama – ,,malim’’ programerima.

Kliknite na link programiranje i robotika i upoznajte se sa svim kursevima iz naše ponude