Škola crtanja – Kako crtati delove lica

Oko – škola crtanja

Oko je zaštićeno u očnoj duplji, koja je četvrtasta, i presek joj je piramidalan. Očni kapci imaju jak skelet od vezivnog tkiva i školjkastog su oblika. Od očnih uglova, onaj unutrašnji je nešto niži i vidi se malo mesnato ispupčenje. Na zatvorenom oku gornji kapak se u luku prema dole izbočuje i njegov spoljni kraj odgovara spoljnom bočnom uglu, koji je upadljivo niži u odnosu na otvoreno oko.

Usta – škola crtanja

Oblik usta zavisi pre svega od oblika usana. Usne su tanke i sa svojom unutrašnjom stranom se vezuje za prednju stranu alveolarnog nastavka vilica, širokom stranom okružuju usni otvor i spajaju se nešto niže u usnim uglovima. Gornja usna koja je nešto duža od donje usne, jače se ističe. Ispod nosne pregrade je podnosna brazda, a od toga niže nalazi se srednji deo gornje usne, koji naleže između dva jastučića donje usne.

Nos – škola crtanja

Ugao profila lica je različit, zavisno od pojedinih ljudskih rasa. Stoga su zapažanja u vezi sa ovim uglom, sa stanovišta likovne umetnosti od velikog značaja, jer je on za svakog pojedinca karakterističan. Utvrđivanje ugla profila lica je jednostavno: ako najistaknutiju tačku čela i gornje vilice spojimo linijom i istu poprečno sečemo drugom linijom koja spaja spoljni ušni otvor i nosnu bodlju čeone kosti, tada se, zavisno od oblika lobanje u ljudi sa različitim rasnim karakteristikama dobijaju uglovi različitih veličina i to od oštrog do ugla od devedeset stepeni.