Časovi slikanja svetlosti i kontrasta nas uče da je opažanje oblika rezultat opažanja razlika u našem vidnom polju. Razlike koje zapažamo na predmetima pojačavaju njihove individualne osobine, ističu međusobne karakteristike....